HRVATSKI
SHOW DANCE
SAVEZ

Vijesti

DUBROVAČKI STEP I SPLITSKI JAZZ I MODERN NA EUROPSKOM PRVENSTVU U PRAGU

21.06.2019.

Na Europskom prvenstvu u Pragu koje se održavalo od 13. - 16.06.2019. godine predstavljajli su nas plesači DanceBoxa iz Splita i Step na jazz-a iz Dubrovnika.