HRVATSKI
SHOW DANCE
SAVEZ

Vijesti

LICENCNI SEMINAR ZA 2018.g

23.01.2018.

Licencni seminar za suce, koreografe, voditelje, organizatore natjecanja, te sve zainteresirane za rad Saveza održati će se 27.01.2018. s početkom u 09.30  u Velikoj Gorici, Hotel Garden Hill, Rakarska 1a

           PROGRAM SEMINARA

HRVATSKOG SHOW DANCE SAVEZA

            ZA 2018. GODINU

                 27.01.2018.

Hotel Garden Hill, Rakarska 1a, Velika Gorica
09.30 – 11.00 statutarne odredbe, opće odredbe svih pravilnika, etika

Predavač: Ines Mamić

11.00 – 12.00 hip hop, hip hop battlovi

Predavač: Saša Krnetić

12.00 – 13.00 break dance, street show

Predavač: Gordan Križaj

13.00 – 13.30 pauza

13.30 - 14.30 prezentacija sistema bodovanja i izračuna rezultata

Predavač : Iva Štifter Knezić

14.30 – 16.00 show dance i jazz

Predavač : Ana Vesel Križaj

16.00 – 17.00 modern&contemporary

Predavač : Zvonimir Kvesić

17.00 – 18.00 Parovni plesovi

Predavač : Igor Vajnberger

18.00 – 19.00 step

Predavač : Jasminka Zajec